O portálu Proškoly.cz

Proškoly.cz

Proškoly.cz – nástroj pro žáky základních a středních škol

Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti, a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit.

V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností - Testy dětských schopností, Paměťové testy a Testy pro nejmenší, jedinečný Test volby povolání, nástroje pro měření třídního a školního klimatu (sociometrie), rozsáhlou sadu tisknutelných kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog škol.

Všechny testy a dotazníky jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak jejich komplikovaná a nákladná příprava v papírové podobě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu (ze školy, z družiny, z domova, atd.).

Školy mohou licenci získat u společnosti DATABOX s.r.o., která je provozovatelem tohoto serveru.

Kontaktujte nás

Přejít na

Proškoly.cz

 

Co portál umožňuje a v čem unikátní?

  • grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání e-mailem, archivace,
  • možnost bezplatného opakování testů,
  • možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem, učitelem a kamarádem žáka – jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší,
  • školní licence pro neomezený počet žáků,
  • testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je vypracovávat při vyučování,
  • okamžité on-line vyhodnocení testů – ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, výchovným poradcem či rodičem.